Przedmioty dla doktorantów

w roku akademickim 2019/2020

 

I. Dostępne zajęcia:

 

nazwa fakultetu

forma zajęć

liczba godz.

ECTS

miejsce zajęć

terminy zajęć

data pierwszych zajęć

Semestr (L-letni, Z-zimowy)

liczba miejsc

uwagi

Język angielski

ćw.

30

1

Gr. 1 sala 126 CD
Gr. 2 sala 122 CBI
Gr. 3 sala 4.5 UCS

Gr. 1: 14.10-16.12 (w każdy poniedziałek 17:15–19:30)
Gr. 2: 03.10.2019-30.01.2020 (w każdy czwartek 17.00-18.30)
Gr. 3: 02.10.2019-29.01.2020 (w każdą środę 15.50-17.20)

.................

Z

20

Gr. 1: (dawny I WL)
Gr. 2: (dawny WF)
Gr. 3: (dawny WLD)

Podstawy biostatystyki

ćw.

20

1

Sala nr 214, ulica Litewska 14/16 (wejście od ulicy Marszałkowskiej)

Gr. 1: 29.10-17.12.2019 (godz. 8:00-10:15)
Gr.2: 29.10-17.12.2019 (godz. 10:15-12:30)
Gr. 3: 29.10-17.12.2019 (godz. 12:30-14:45)
Gr.4: 30.10-18.12.2019 (godz. 8:00-10:15)
Gr.5: 30.10-18.12.2019 (godz. 10:15-12:30)

29.10 lub 30.10

Z

10

Gr 1-5 (dawny I WL i WLD)

Elementy prawa autorskiego oraz wybrane aspekty ochrony własności intelektualnych

wyk.

15

1,2

Aula A (4.12)

Sala im Gluzińskiego, Chałubińskiego 5 (11.12)

Gr.1: dwa wykłady 4.12 oraz 11.12 w godzinach 13:00-15:15,(pozostałe godziny fakultetu realizowane e-learningowo)

4.12

Z

40

Metodologia badań klinicznych

wyk.

15

1,2

............

gr. 1 ..............................

.....................

L

40

......................

Mnemotechnika - jak pamiętać, żeby nie zapomnieć

sem.

30

1

e-zajęcia

gr. 1 ..............

15.10.2019

Z

20

Zarządzanie bibliografią i praca z piśmiennictwem naukowym z użyciem EndNote

wyk.

15

1,2

Sala 6 CBI

Gr. 1: 3.12 w godzinach 11:45-14:00

3.12

L

40

Mój warsztat e-learningowy

ćw.

30

2

.................

gr. 1 .................
gr. 2 ....................... 

....................

L

20

Zapisy pod koniec semestru zimowego

Praktyczne warsztaty prawnicze dla lekarzy

sem.

30

2

......................

Gr. 1: 2.10.2019-22.01.2020(godz. 16:35 - 18:05)

....................................

L

20

Rzetelność w badaniach naukowych

wyk.

15

2

.........................

gr. 1 ..........................

gr. 1 ........................

L

40

Zapisy pod koniec semestru zimowego

Skuteczna komunikacja lekarz-pacjent i jak efektywnie motywować pacjentów

wyk.
sem.
ćw.

5
5
10

1

............................

gr. 1 ..........................
gr. 2 ..........................

................................

Z

20

Zapisy pod koniec semestru zimowego

Medycyna psychosomatyczna

wyk.

10

1,4

Sala 128 CBI (21.11.2019)

gr. 1 ..........................

gr. 1 ........................

Z

40

 

Humanistyczne podstawy medycyny

wyk.

10

1,4

.........................

gr. 1 ..........................

gr. 1 ........................

L

40

Zapisy w późniejszym terminie

Aspekty analityczne oraz regulacje prawne w procesie wytwarzania substancji leczniczych i leków

wyk.

6

2

.........................

gr. 1 ..........................

gr. 1 ........................

Z

20

Zapisy pod koniec semestru zimowego

Molekularne podstawy kancerogenezy. Innowacyjne formy leku przeciwnowotworowego

wyk.

6

2

.........................

gr. 1 ..........................

gr. 1 ........................

Z

20

Zapisy pod koniec semestru zimowego (maj)

Dendrymery jako nowoczesne nośniki leków przeciwnowotworowych - teraźniejszość i przyszłość

wyk.

6

2

.........................

gr. 1 ..........................

gr. 1 ........................

L

20

Zapisy pod koniec semestru zimowego

Statystyka w naukach medycznych

wyk.

6

2

.........................

gr. 1 ..........................

gr. 1 ........................

L

20

Zapisy pod koniec semestru zimowego

Znaczenie terapeutycznego monitorowania stężenia leku w optymalizacji farmakoterapii

wyk.

6

2

......................

Gr.1: 3.03.2020 (godz. 8:00-13:00)

gr. 1 ........................

L

20

Zapisy pod koniec semestru zimowego (marzec)

Zaawansowane metody EBM

sem.

30

2

.........................

18-20.11.2019 w godz 13-16

gr. 1 ........................

Z

20

Biotechnologia roślin w naukach farmaceutycznych

wyk.

6

2

.........................

gr. 1 ..........................

gr. 1 ........................

Z

20

Zapisy w późniejszym terminie

Zaawansowane metody statystyczne w Sasie z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej w epidemiologii i służbie zdrowia

wyk.
ćw.

5
25

1

Sala nr 214, ulica Litewska 14/16 (wejście od ulicy Marszałkowskiej

Gr.1: od 29.10-17.12.2019
godz. 17.45-20.00

Z

20

 

II. Miejsce odbywania się fakultetów:

 

- Centrum Biblioteczno-Informacyjne (CBI) przy ul. Żwirki i Wigury 63 (wejście od ul. Trojdena)

- Centrum Dydaktyczne (CD) przy ul. Trojdena 2a

- Kliniki WUM

 

III. Sylabusy dostępne są na stronie http://doktoranci.bodp.wum.edu.pl/?q=sylabusy

 

IV. Uczestnictwo na zajęciach wyłącznie po rejestracji elektronicznej na stronie zajecia.wum.edu.pl !!!

 

Osoby, które się zapisały na fakultet a wiedzą, że nie będą na niego uczęszczać, proszone są o zgłoszenie tego faktu przed rozpoczęciem zajęć na adres edyta.berent@wum.edu.pl. Zostaną wtedy wykreślone z listy, zwalniając miejsce innym studentom.

 

V. Termin rejestracji na semestr zimowy: 1.10.2019-15.10.2019

 

 
Zarejestruj się
Imię:
Nazwisko:
Email:
Telefon:
Numer albumu: Numer albumu musi być liczbą
Kierunek studiów:
Rok studiów: Rok musi być liczbą
Zajęcia: