Fakultety pod patronatem

Prorektor do spraw Studenckich i Kształcenia

Prof. dr hab. n. med. Barbary Górnickiej

w roku akademickim 2016/2017

 

I. Dostępne zajęcia:

 

 1. Techniki komunikacyjne w relacji lekarz-pacjent
  • zapisy od 26 września 2016 r.,
  • obowiązujący wymiar zajęć – 32 godz. w semestrze zimowym,
  • 2 punkty ECTS,
  • liczba miejsc: jedna grupa dla 40 osób,
  • terminy zajęć: 8 spotkań środowych począwszy od 12.10.2016 w godzinach 16.00-19.00.

 

 1. Język migowy I stopnia
  • zapisy na semestr zimowy od 26 września 2016 r., na semestr letni od 30 stycznia 2017 r.,
  • obowiązujący wymiar zajęć: 60 godzin,
  • 4 punkty ECTS,
  • liczba miejsc: trzy grupy w semestrze zimowym (w tym jedna grupa weekendowa) oraz trzy grupy w semestrze letnim (w tym jedna grupa weekendowa), wszystkie grupy po 20 osób,
  • terminy zajęć w semestrze zimowym: grupy wtorkowe i czwartkowe mają po 15 spotkań począwszy od 04.10.2016 w godz. 15.00-18.15, grupa weekendowa ma 10 spotkań począwszy od 08.10.2016 w godz. 10.00-15.00,
  • terminy zajęć w semestrze letnim: grupy wtorkowe i czwartkowe mają po 15 spotkań począwszy od 14.02.2017 w godz. 15.00-18.15, grupa weekendowa ma 10 spotkań począwszy od 25.02.2017 w godz. 10.00-15.00,
  • zapisanie się do konkretnej grupy nie musi być obligatoryjne, możliwa jest zmiana grupy po ustaleniu z wykładowcą.

 

 1. Język migowy II stopnia (tylko dla osób, które zaliczyły j. migowy I stopnia)
  • zapisy na semestr zimowy od 26 września 2016 r., na semestr letni od 30 stycznia 2017 r.,
  • obowiązujący wymiar zajęć: 60 godzin
  • 4 punkty ECTS,
  • liczba miejsc: dwie grupy po 20 osób,
  • terminy zajęć w semestrze zimowym: 15 spotkań środowych począwszy od 05.10.2016
  • terminy zajęć w semestrze letnim: 10 spotkań sobotnich począwszy od 18.02.2017

 

 1. Kultura zachowań – savoir vivre
  • zapisy na semestr zimowy od 26 września 2016 r., na semestr letni od 30 stycznia 2017 r.,
  • obowiązujący wymiar zajęć: 30 godz.,
  • 2 punkty ECTS,
  • liczba miejsc: dwie grupy poniedziałkowe i dwie grupy wtorkowe w semestrze zimowy oraz dwie grupy poniedziałkowe i dwie grupy wtorkowe w semestrze letnim, wszystkie grupy po 30 osób,
  • terminy zajęć w semestrze zimowym: grupy mają po 12 spotkań.

Grupy poniedziałkowe mają wspólne pierwsze spotkanie informacyjne (obowiązkowe) 03.10.2016 w Sali 23 w CBI w godz. 14.00-16.00.

Grupy wtorkowe mają wspólne pierwsze spotkanie informacyjne (obowiązkowe) 04.10.2016 w Sali nr 139/140 w CD w godz. 16.00-18.00.

Kolejne spotkania będą odbywać się w Sali 128 w CBI, dla grupy pierwszej w poniedziałki w godzinach 15.00-17.00, dla drugiej grupy w poniedziałki w godzinach 17.30-19.30, dla grupy trzeciej we wtorki w godzinach 15.00-17.00, dla grupy czwartej we wtorki w godzinach 17.30-19.30.

  • terminy zajęć w semestrze letnim: ZAJĘCIA NIE ODBĘDĄ SIĘ Z POWODU ZA MAŁEJ LICZBY OSÓB ZAPISANYCH

 

 1. Jeszcze więcej
  • zapisy od 26 września 2016 r.,
  • obowiązujący wymiar zajęć: 30 godz.,
  • 2 punkty ECTS,
  • liczba miejsc: jedna grupa dla 30 osób,
  • terminy zajęć: 10 spotkań wtorkowych począwszy od 08.11.2016 r., w godzinach 18.00 – 20.15. Spotkania będą w Galerii „Wystawa-Wizytująca” oraz w dawnej Kawiarni Nowy Świat 63.

 

 1. Porozumienie z pacjentem: komunikacja i wzajemny stosunek
  • zapisy od 30 stycznia 2017 r.,
  • obowiązujący wymiar zajęć: 6 godz. wykładów i 24 godz. ćwiczeń,
  • 2 punkty ECTS,
  • liczba miejsc: jedna grupa dla 30 osób,
  • terminy zajęć: : ZAJĘCIA NIE ODBĘDĄ SIĘ Z POWODU ZA MAŁEJ LICZBY OSÓB ZAPISANYCH

 

 1. Komunikowanie w medycynie (tylko dla doktorantów)
  • zapisy odbywają się w dziekanacie studiów doktoranckich (p. Małgorzata Majewska)
  • obowiązujący wymiar zajęć: 30 godz. seminariów,
  • liczba miejsc: jedna grupa dla 40 studentów
  • terminy zajęć: semestr letni (zostaną podane w późniejszym czasie)

 

 1. Asertywność i pewność siebie w zawodzie
  • zapisy na semestr zimowy od 26 września 2016 r., na semestr letni od 30 stycznia 2017r.,
  • obowiązujący wymiar zajęć – 30 godz.,
  • 2 punkty ECTS,
  • liczba miejsc: jedna grupa w semestrze zimowy oraz jedna grupa w semestrze letnim, wszystkie grupy po 20 osób
  • terminy zajęć w semestrze zimowym: 6 spotkań począwszy od 29.11.2016 (patrz harmonogram)
  • terminy zajęć w semestrze letnim: 6 spotkań począwszy od 28.03.2017 (patrz harmonogram)

 

 1. Budowanie relacji i komunikacji z pacjentem
  • zapisy na semestr zimowy od 26 września 2016 r., na semestr letni od 30 stycznia 2017r.,
  • obowiązujący wymiar zajęć – 30 godz.,
  • 2 punkty ECTS,
  • liczba miejsc: trzy grupy w semestrze zimowy oraz trzy grupy w semestrze letnim, wszystkie grupy po 20 osób
  • terminy zajęć w semestrze zimowym: (patrz harmonogram)

dla grupy pierwszej 6 spotkań począwszy od 10.10.2016

dla grupy drugiej 7 spotkań począwszy od 24.10.2016

dla grupy trzeciej 6 spotkań począwszy od 14.11.2016

  • terminy zajęć w semestrze letnim: (patrz harmonogram)

dla grupy czwartej 6 spotkań począwszy od 20.02.2017

dla grupy piątej 6 spotkań począwszy od 13.03.2017

dla grupy szóstej 6 spotkań począwszy od 24.04.2017

 

 1. Rozwój osobisty oraz trening mentalny
  • zapisy na semestr zimowy od 26 września 2016 r., na semestr letni od 30 stycznia 2017r.,
  • obowiązujący wymiar zajęć – 30 godz.,
  • 2 punkty ECTS,
  • liczba miejsc: jedna grup w semestrze zimowy oraz jedna grupa w semestrze letnim, wszystkie grupy po 20 osób
  • terminy zajęć w semestrze zimowym: 7 spotkań począwszy od 08.12.2016 (patrz harmonogram)
  • terminy zajęć w semestrze letnim: 7 spotkań począwszy od 02.03.2017 (patrz harmonogram)

 

 1. Współpraca w zespole medycznym
  • zapisy na semestr zimowy od 26 września 2016 r., na semestr letni od 30 stycznia 2017r.,
  • obowiązujący wymiar zajęć – 30 godz.,
  • 2 punkty ECTS,
  • liczba miejsc: dwie grupy w semestrze zimowy oraz dwie grupy w semestrze letnim, wszystkie grupy po 20 osób
  • terminy zajęć w semestrze zimowym: (patrz harmonogram)

dla grupy pierwszej 6 spotkań począwszy od 17.10.2016

dla grupy drugiej 7 spotkań począwszy od 21.11.2016

  • terminy zajęć w semestrze letnim: (patrz harmonogram)

dla grupy trzeciej - ZAJĘCIA NIE ODBĘDĄ SIĘ Z POWODU ZA MAŁEJ LICZBY OSÓB ZAPISANYCH

dla grupy czwartej - ZAJĘCIA NIE ODBĘDĄ SIĘ Z POWODU ZA MAŁEJ LICZBY OSÓB ZAPISANYCH

 

 

II. Miejsce odbywania się fakultetów:

 

- Centrum Biblioteczno-Informacyjne (CBI) przy ul. Żwirki i Wigury 63 (wejście od ul.

   Trojdena)

- Centrum Dydaktyczne (CD) przy ul. Trojdena 2a

- Galeria „Wystawa-Wizytująca” przy al. Wojska Polskiego 29, ASP, inne galerie    

   warszawskie (tylko dla fakultetu „Jeszcze więcej”)

- Kliniki WUM, Centrum Onkologii (tylko dla fakultetu „Porozumienie z pacjentem:

   komunikacja i wzajemny stosunek”).

 

III. Szczegółowe informacje (programy fakultetów, harmonogramy)

      dostępne są na stronie www.bodp.wum.edu.pl/fakultety.php

 

IV. Uczestnictwo na fakultetach pod patronatem Prorektora ds.

      Studenckich i Kształcenia wyłącznie po rejestracji elektronicznej  

      na stronie www.zajecia.wum.edu.pl !!!

Osoby, które się zapisały na fakultet a wiedzą, że nie będą na niego uczęszczać, proszone są o zgłoszenie tego na adres eliza.jakimiuk@wum.edu.pl. Zostaną wtedy wykreślone z listy, zwalniając miejsce innym studentom.

 

V. Przypominamy, że nie są to jedyne fakultety organizowane przez WUM.

Rejestracja na pozostałe fakultety (organizowane przez poszczególne wydziały) jest dostępna na stronie www.fakultety.wum.edu.pl

 
Zarejestruj się
Imię:
Nazwisko:
Email:
Telefon:
Numer albumu: Numer albumu musi być liczbą
Kierunek studiów:
Rok studiów: Rok musi być liczbą
Zajęcia: