Fakultety pod patronatem

Prorektor do spraw Studenckich i Kształcenia

Prof. dr hab. n. med. Barbary Górnickiej

w roku akademickim 2017/2018

I. Dostępne zajęcia:

 

 1. Techniki komunikacyjne w relacji lekarz-pacjent
  • zapisy od 26.09.2017,
  • obowiązujący wymiar zajęć – 30 godz. w semestrze zimowym,
  • 2 punkty ECTS,
  • liczba miejsc: jedna grupa w środę dla 40 osób,

 

 1. Język migowy I stopnia
  • zapisy na semestr zimowy od 26.09.2017, na semestr letni od 23.01.2018,
  • obowiązujący wymiar zajęć: 60 godzin,
  • 4 punkty ECTS,
  • liczba miejsc: trzy grupy w semestrze zimowym (jedna grupa we wtorek, jedna grupa w czwartek i jedna grupa weekendowa) oraz trzy grupy w semestrze letnim (jedna grupa we wtorek, jedna grupa w czwartek i jedna grupa weekendowa), wszystkie grupy po 20 osób,
  • zapisanie się do konkretnej grupy nie musi być obligatoryjne, możliwa jest zmiana grupy po ustaleniu z wykładowcą.
  • UWAGA – grupa nr 4 i 5 – zajęcia anulowane

 

 1. Język migowy II stopnia (tylko dla osób, które zaliczyły j. migowy I stopnia)
  • zapisy na semestr zimowy od 26.09.2017, na semestr letni od 23.01.2018,
  • obowiązujący wymiar zajęć: 60 godzin
  • 4 punkty ECTS,
  • liczba miejsc: jedna grupa w semestrze zimowym (w środę) oraz jedna grupa w semestrze letnim (w weekend), wszystkie grupy po 20 osób,

 

 1. Kultura zachowań – savoir vivre
  • na zajęcia nie mogą zapisywać się studenci 1 roku studiów licencjackich i 1 roku studiów jednolitych magisterskich
  • zapisy na semestr zimowy od 26.09.2017, na semestr letni od 23.01.2018,
  • obowiązujący wymiar zajęć: 30 godz.,
  • 2 punkty ECTS,
  • liczba miejsc: dwie grupy poniedziałkowe i dwie grupy wtorkowe w semestrze zimowym oraz dwie grupy poniedziałkowe i dwie grupy wtorkowe w semestrze letnim, wszystkie grupy po 30 osób,
  • grupa 1 i 2 (semestr zimowy) ma wspólne pierwsze spotkanie informacyjne (obowiązkowe) 02.10.2017 w Sali 23 w CBI. Grupa 3 i 4 (semestr zimowy) ma wspólne pierwsze spotkanie informacyjne (obowiązkowe) 04.10.2017 w Sali nr 127 w CBI,
  • grupa 5 i 6 (semestr letni) ma wspólne pierwsze spotkanie informacyjne (obowiązkowe) 19.02.2018 w Sali 8 w CBI. Grupa 7 i 8 (semestr letni) ma wspólne pierwsze spotkanie informacyjne (obowiązkowe) 20.02.2018 w Sali nr 8 w CBI
  • UWAGA – grupa nr 2 i grupa nr 4 – zajęcia anulowane
  • UWAGA – grupa nr 5, 6 i grupa nr 8 – zajęcia anulowane

 

5.      Jeszcze więcej

  • zapisy od 26.09.2017,
  • obowiązujący wymiar zajęć: 30 godz.,
  • 2 punkty ECTS,
  • liczba miejsc: jedna grupa wtorkowa dla 30 osób,
  • spotkania będą odbywać się w galeriach w Warszawie.
  • obowiązujący wymiar zajęć: 60 godzin

 

 1. Porozumienie z pacjentem: komunikacja i wzajemny stosunek
  • zapisy od 23.01.2018,
  • obowiązujący wymiar zajęć: 6 godz. wykładów i 24 godz. ćwiczeń,
  • 2 punkty ECTS,
  • liczba miejsc: jedna grupa w semestrze letnim (w środę) dla 30 osób,
  • UWAGA – grupa nr 1 – zajęcia anulowane

 

 1. Komunikowanie w medycynie (tylko dla doktorantów)
  • zapisy odbywają się w dziekanacie studiów doktoranckich (p. Małgorzata Majewska)
  • obowiązujący wymiar zajęć: 30 godz. seminariów,
  • liczba miejsc: jedna grupa w semestrze letnim dla 40 studentów

·          

 1. Asertywność i pewność siebie w zawodzie
  • zapisy na semestr zimowy od 26.09.2017, na semestr letni od 23.01.2018,
  • obowiązujący wymiar zajęć – 30 godz.,
  • 2 punkty ECTS,
  • liczba miejsc: jedna grupa w semestrze zimowym oraz jedna grupa w semestrze letnim, wszystkie grupy po 20 osób

 

 1. Budowanie relacji i komunikacji z pacjentem
  • zapisy na semestr zimowy od 26.09.2017, na semestr letni od 23.01.2018,
  • obowiązujący wymiar zajęć – 30 godz.,
  • 2 punkty ECTS,
  • liczba miejsc: dwie grupy w semestrze zimowym oraz dwie grupy w semestrze letnim, wszystkie grupy po 20 osób

 

 1. Higiena psychiczna i emocjonalna w zawodzie medycznym
  • zapisy na semestr zimowy od 26.09.2017, na semestr letni od 23.01.2018,
  • obowiązujący wymiar zajęć – 30 godz.,
  • 2 punkty ECTS,
  • liczba miejsc: dwie grupy w semestrze zimowym oraz dwie grupy w semestrze letnim, wszystkie grupy po 20 osób

 

 1. Współpraca w zespole medycznym
  • zapisy na semestr zimowy od 26.09.2017, na semestr letni od 23.01.2018,
  • obowiązujący wymiar zajęć – 30 godz.,
  • 2 punkty ECTS,
  • liczba miejsc: dwie grupy w semestrze zimowy oraz dwie grupy w semestrze letnim, wszystkie grupy po 20 osób

 

 1. Metodyka finansowania działalności B+R (tylko dla doktorantów)
  • zapisy odbywają się w dziekanacie studiów doktoranckich (p. Małgorzata Majewska)
  • obowiązujący wymiar zajęć: 15 godz. seminariów,
  • liczba miejsc: jedna grupa w semestrze zimowym i letnim dla 20 studentów

 

 

 

II. Miejsce odbywania się fakultetów:

 

- Centrum Biblioteczno-Informacyjne (CBI) przy ul. Żwirki i Wigury 63 (wejście od ul. Trojdena)

- Centrum Dydaktyczne (CD) przy ul. Trojdena 2a

- Galeria „Wystawa-Wizytująca” przy al. Wojska Polskiego 29, ASP, inne galerie warszawskie (tylko dla fakultetu „Jeszcze więcej”) i inne

- Kliniki WUM, Centrum Onkologii (tylko dla fakultetu „Porozumienie z pacjentem:  komunikacja i wzajemny stosunek”).

 

 

III. Szczegółowe informacje (programy fakultetów, harmonogramy)

      dostępne są na stronie www.bodp.wum.edu.pl/fakultety.php

 

 

IV. Uczestnictwo na fakultetach pod patronatem Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia

       wyłącznie po rejestracji elektronicznej na stronie www.zajecia.wum.edu.pl !!!

 

Osoby, które się zapisały na fakultet a wiedzą, że nie będą na niego uczęszczać, proszone są o zgłoszenie tego na adres eliza.jakimiuk@wum.edu.pl. Zostaną wtedy wykreślone z listy, zwalniając miejsce innym studentom.

 

 

V. Przypominamy, że nie są to jedyne fakultety organizowane przez WUM.

 

Rejestracja na pozostałe fakultety (organizowane przez poszczególne wydziały WUM oraz przez Uniwersytet Warszawski)) jest dostępna na stronach www.fakultety.wum.edu.pl oraz www.fakultetyuwdlawum.wum.edu.pl

 
Zarejestruj się
Imię:
Nazwisko:
Email:
Telefon:
Numer albumu: Numer albumu musi być liczbą
Kierunek studiów:
Rok studiów: Rok musi być liczbą
Zajęcia: