Fakultety pod patronatem

Prorektora do spraw Dydaktyczno-Wychowawczych

Prof. dra hab. n. med. Marka Kulusa

w roku akademickim 2015/2016

 

I. Dostępne zajęcia:

 

 1. Techniki komunikacyjne w relacji lekarz-pacjent
  • zapisy od 21 września 2015 r.,
  • obowiązujący wymiar zajęć – 32 godz. w semestrze zimowym,
  • 2 punkty ECTS,
  • liczba miejsc: jedna grupa dla 40 osób,
  • terminy zajęć: 8 spotkań środowych począwszy od 07.10.2015 w godzinach 16.00-19.00.

 

 1. Język migany
  • zapisy od 21 września 2015 r., na semestr letni od 18 stycznia 2016r.,
  • obowiązujący wymiar zajęć: 60 godzin,
  • 4 punkty ECTS,
  • liczba miejsc: trzy grupy w semestrze zimowym (w tym jedna grupa weekendowa) oraz trzy grupy w semestrze letnim (w tym jedna grupa weekendowa), wszystkie grupy po 20 osób,
  • terminy zajęć w semestrze zimowym: grupy wtorkowe i czwartkowe mają po 15 spotkań począwszy od 06.10.2015 w godz. 15.00-18.15, grupa weekendowa ma 10 spotkań począwszy od 10.10.2015 w godz. 10.00-15.00,
  • terminy zajęć w semestrze letnim: grupy wtorkowe i czwartkowe mają po 14 spotkań począwszy od 23.02.2016 w godz. 15.00-18.45, grupa weekendowa ma 10 spotkań począwszy od 05.03.2016 w godz. 10.00-15.00,
  • zapisanie się do konkretnej grupy nie musi być obligatoryjne. Możliwa zmiana grupy po ustaleniu z wykładowcą.

 

 1. Kultura zachowań – savoir vivre
  • zapisy na semestr zimowy od 21 września 2015 r., na semestr letni od 18 stycznia 2016 r.,
  • obowiązujący wymiar zajęć: 30 godz.,
  • 2 punkty ECTS,
  • liczba miejsc: dwie grupy poniedziałkowe i dwie grupy wtorkowe w semestrze zimowy oraz dwie grupy poniedziałkowe i dwie grupy wtorkowe w semestrze letnim, wszystkie grupy po 30 osób,
  • terminy zajęć w semestrze zimowym: grupy mają po 12 spotkań. Grupy poniedziałkowe mają pierwsze spotkanie informacyjne (obowiązkowe) 05.10.2015 w Sali 23 w CBI w godz. 14.00-16.00. Grupy wtorkowe mają pierwsze spotkanie informacyjne (obowiązkowe) 06.10.2015 w Sali nr 23 w CBI w godz. 14.00-16.00. Kolejne spotkania będą odbywać się w Sali 128 w CBI, dla grupy pierwszej w poniedziałki w godzinach 15.00-17.00, dla drugiej grupy w poniedziałki w godzinach 17.30-19.30, dla grupy trzeciej we wtorki w godzinach 15.00-17.00, dla grupy czwartej we wtorki w godzinach 17.30-19.30.
  • terminy zajęć w semestrze letnim: grupy mają po 12 spotkań. Grupy poniedziałkowe i wtorkowe mają pierwsze spotkanie informacyjne (obowiązkowe) 27.02.2016 w Sali 233/234 w CD w godz. 13.00-15.00. Kolejne spotkania będą odbywać się w Sali 128 w CBI, dla grupy piątej w poniedziałki w godzinach 15.00-17.00, dla grupy szóstej w poniedziałki w godzinach 17.30-19.30, dla grupy siódmej we wtorki w godzinach 15.00-17.00, dla grupy ósmej we wtorki w godzinach 17.30-19.30. UWAGA: W semestrze letnim nastąpiła zmiana terminu i sali pierwszych zajęć obowiązkowych z fakultetu „Kultura zachowań”.

 

 1. Jeszcze więcej
  • zapisy od 21 września 2015 r.,
  • obowiązujący wymiar zajęć: 30 godz.,
  • 2 punkty ECTS,
  • liczba miejsc: jedna grupa dla 30 osób,
  • terminy zajęć: 10 spotkań wtorkowych począwszy od 03.11.2015 r., w godzinach 18.00 – 20.15. Spotkania będą w Galerii "Wystawa-Wizytująca"

 

 1. Porozumienie z pacjentem: komunikacja i wzajemny stosunek
  • zapisy na semestr letni od 18 stycznia 2016 r.,
  • obowiązujący wymiar zajęć: 6 godz. wykładów i 24 godz. ćwiczeń,
  • 2 punkty ECTS,
  • liczba miejsc: jedna grupa dla 30 osób,
  • terminy zajęć: 10 spotkań środowych począwszy od 02.03.2016 r.

 

II. Miejsce odbywania się fakultetów:

 

- Centrum Biblioteczno-Informacyjne (CBI) przy ul. Żwirki i Wigury 63 (wejście od ul. Trojdena)

- Centrum Dydaktyczne (CD) przy ul. Trojdena 2a

- Galeria „Wystawa-Wizytująca” przy al. Wojska Polskiego 29, ASP, inne galerie warszawskie (tylko dla fakultetu „Jeszcze więcej”)

- Kliniki WUM, Centrum Onkologii (tylko dla fakultetu „Porozumienie z pacjentem: komunikacja i wzajemny stosunek”).

 

III. Szczegółowe informacje (programy fakultetów, harmonogramy) na

       stronie www.bodp.wum.edu.pl/fakultety.php

 

IV. Uczestnictwo na fakultetach wyłącznie po rejestracji elektronicznej na

       stronie www.zajecia.wum.edu.pl !!!

 

V. Przypominamy, że nie są to jedyne fakultety organizowane przez WUM.

 
Zarejestruj się
Imię:
Nazwisko:
Email:
Telefon:
Numer albumu: Numer albumu musi być liczbą
Kierunek studiów:
Rok studiów: Rok musi być liczbą
Zajęcia: